tvoříme dobré místo pro život

Volba pro město Vlašim

Děkujeme za důvěru, kterou jste nám v minulých volbách dali, vážíme si toho a pokud jsme Vás nezklamali, je celý náš tým připraven v nastoleném trendu pokračovat

kandidátka č.1

Vážení spoluobčané,
23. a 24. září proběhnou opět po 4 letech volby do zastupitelstva města Vlašimi. Byli bychom moc rádi, kdybyste své volební práva využili a přišli do volebních místností.

Volební kampaně se dají vést mnoha způsoby. My zůstaneme u naší strategie – tedy prezentace práce, kterou jsme v minulých letech pomohli zlepšit život ve Vlašimi a představíme náš plán práce, kterou bychom pro rozvoj našeho města, v případě Vaší podpory, rádi realizovali v dalších letech.

Představujeme Vám kandidáty, kteří jsou se životem v našem městě spjati takřka pupeční šňůrou.

Pracují pro všechny generace – ve školství, zdravotnictví, kultuře, sportu, službách, v oblasti zaměstnávání… A co víc, jejich práce vykazuje znalosti, zkušenosti, poctivý přístup – tedy potřebnou kvalitu. A jejich práce také vykazuje lásku ke svému městu, a to je příslib nebo dokonce záruka, že by tito lidé udělali pro Vlašim hodně skvělé práce i v dalších letech.

Komunální volby totiž nejsou o vysoké politice, nejsou o politické příslušnosti, ale o konkrétních lidech, o jejich postojích, názorech, o jejich pracovní historii a také o jejich vztahu ke svému městu. O tom především by volby měly být!

Mějte prosím tyto skutečnosti na paměti a pokud z takového Vašeho hodnocení vyjdeme pozitivně, budeme moc rádi Vaší Volbou pro město Vlašim.

Mgr. Luděk Jeništa, starosta

Mgr. Luděk Jeništa, starosta města

Kvalitní pracovní tým

Zkušenosti, znalosti, kvalitní pracovní tým. Splnění předešlých plánů, právě připravované, probíhající a plánované projekty – to jsou pádné argumenty pro záruku dalšího rozvoje města a zvyšování kvality života jeho obyvatel. To jsou argumenty pro volbu tohoto týmu – VOLBY PRO MĚSTO VLAŠIM

6. Petr Blabol

správce zámeckého parku

7. Mgr. Alena Matějovská

ředitelka MŠ Velíšská

8. Mgr. Radovan Cáder

ředitel Muzea Podblanicka

10. Luděk Janko

ředitel sport. zařízení města

11. Pavla Homolková

ředitelka MěDDM Vlašim

13. MVDr. Zdeněk Císař

úřední veterinární lékař

14. Mgr. Rudolf Jánošík

zástupce ředitele Gymnázia

15. Mgr. Jitka Fialová

ředitelka Spolkového domu

16. Ing. Martin Svoboda

předseda a trenér Atletika Vlašim

18. Zdeněk Matoušek

provozovatel pensionu Silvie

19. Tomáš Černý

Inženýr, činnost ve výstavbě

20. Dana Bayerová

učitelka ZŠ Sídliště

21. Milan Kuklík

staveb. technik a fotbalový funkcionář

Volba pro město vlašim

Volte číslo 1 !

Váš hlas pro nás = křížek nad naší kandidátkou.
Děkujeme, pokud budeme i nadále Vaše Volba pro město Vlašim!

Volba pro město Vlašim

Tvoříme dobré místo pro život. Takový tým se nemění!
Volba pro město Vlašim kandidátka č. 1

Sportovní zařízení

Rozvoj a přístupnost sportovišť pro všechny volnočasové aktivity obyvatel Vlašimi i spádových oblastí.

Zámecký park

Město Vlašim zajišťuje průběžnou údržbu parku a na rekonstrukci parku spolupracuje s Českým svazem ochránců přírody Vlašim a Muzeem Podblanicka.

Průvod vlašimských spolků městem v roce 2018

Vlašim žije spolkovým životem. Pochod k sedmistému výročí založení města.

Volba pro město vlašim

Sledujte nás na Facebooku!

Pravidelně přidáváme nejaktuálnější informace

Plány

My naše plány plníme!

Toto jsou naše plány z roku 2018 do roku 2022

ZŠ Sídliště

Vestavba a stavební úpravy pro zajištění bezbariérovnosti školy, speciální jazykové učeby, opravy areálu a další.

ZŠ Vorlina

Rekonstrukce hygienického zázemí dívek v 1 a 2 NP, osvětlení tělocvičny, areálu, rekonstrukce šaten.

MŠ Vorlina

Oprava podlah, opravy vzduchotechniky, výměna klimatizace, oprava oken a další.

Různé projekty

Nové dopravní automobily, vybavení a ochranné prostředky pro sbor dobrovolných hasičů Vlašim a Domašín

Kulturní dům Blaník

Oprava salónku a chodby, výměna oken, částečná rekonstrukce vodovodního potrubí a další...

Letní kino

Opěrná zeď, možnost rozšíření využití areálu letního kina, nákup vybavení letního kina.

MŠ Kolonka

Oprava a zateplení střechy, oprava schodiště, oprava dešťového potrubí a další...

Doprava

Kompletní rekonstrukce ul. Vlasákova, Velíšská, sjezd na Luka, nová komunikace u Velteka a další...

My naše plány plníme!

Říká se, že volební strany před volbami slibují, někdy skoro nemožné, poté ty sliby zůstanou pouze na tom papíře. Hlavně když dokážou nalákat voliče a získat jeho hlas. My pevně věříme, že náš občan si u ,,Volby pro město Vlašim“ všiml dvou důležitých věcí.
Za prvé neslibujeme, ale plánujeme. Plánujeme s rozvahou, zkušenostmi a hlavně s velkou odpovědností. Tak, aby naše plány nebyly lákavým ,,cukrátkem“, ale vycházely z finančních možností i opravdových potřeb města a jejich uskutečnění bylo pro obyvatele přínosem.
Za druhé je naší prioritou tyto plány plnit. Pokud si projdete naše plány z minulých období, dojdete k poznání, že se nám podařilo splnit takřka vše, co jsme si předsevzali a vždy ještě něco navíc.
A právě o tom jsou tyto volby, o odpovědnosti za to, co napíšeme, o zkušenostech a schopnostech to napsané zrealizovat a zajistit efektivní využití.
Ze zkušenosti s námi si tedy můžete vzít do ruky náš předvolební materiál, prohlédnout si rubriku ,,Naše plány na období 2022-2026″ a říct svému partnerovi: ,,Podívej, co budeme mít za 4 roky“
My totiž plány pro naše město plníme!

naše plány

Velké projekty

Dnes již nevyhovující objekt u městského koupaliště je nutné odstranit a vybudovat nové zařízení, které by vyhovovalo současným potřebám.
občerstvení u koupaliště
Tyto dvě stavby jsou pro město finančně nedostupné, proto je nutné zajistit projektovou připravenost a sledovat dotační možnosti.
krytý bazén, ubytovací komplex včetně sportovní haly
Po získání stavebního povolení bude řešeno financování stavby.

.
parkovací dům

Neslibujeme, ale plánujeme!

Toto jsou naše plány na roky 2022 – 2026