Kandidátka

Představujeme Vám kandidáty, kteří jsou se životem v našem městě spjati takřka pupeční šňůrou

Kvalitní pracovní tým

Zkušenosti, znalosti, kvalitní pracovní tým. Splnění předešlých plánů, právě připravované, probíhající a plánované projekty – to jsou pádné argumenty pro záruku dalšího rozvoje města a zvyšování kvality života jeho obyvatel. To jsou argumenty pro volbu tohoto týmu – VOLBY PRO MĚSTO VLAŠIM

1. Mgr. Luděk Jeništa

starosta města

Vlašim – naše město jsem měl vždycky moc rád, bojoval jsem za něj ve stolním tenisu, fandím mu ve fotbale, hokeji, atletice i v dalších sportech, vždy ho bráním při slovních střetech. Užíval jsem si v něm své školní i sportovní mládí. Ale přesto to nebylo nic proti tomu, jak ho vidím nyní. Víte, při starostování se vám to město dostane jaksi „pod kůži“, po čase jsem ho začal vnímat trochu jinak, mnohem víc emočně. Prožívám radosti a úspěchy z dobrých projektů a bolí mě pohled na lidskou hloupost v podobě vandalství a neúctě k prostředí, kde žijeme.
Město je jako jakýsi organizmus. Vandalové, ničitelé, bordeláři – to jsou viry a bacili a proti nim stojí imunitní systém v podobě slušných, pracovitých a obětavých lidí. Zdraví města je dáno poměrem těchto soupeřů a já bych si přál, aby „imunita“ našeho města, která přináší radost, potěšení a pohodu, válcovala ty viry a bacili. Posilujeme proto v podobě uklízecích čet u TS a děláme další opatření ke zlepšení pořádku ve městě.
Pracujeme na dalších projektech ke zlepšení života, protože víme, že pokud se to bude dařit, budeme mít naše město, náš domov ještě více rádi.

2. MUDr. Petra Polívková

praktická lékařka pro dospělé

Ve Vlašimi pracuji jako praktický lékař pro dospělé.
S jménem Vlašim žiji celý život a když zazní, vybaví se mi má studijní léta, nádherný park, sportovní aktivity, milí lidé a prostředí. Nyní žiji ve Vlašimi se svojí rodinou. Ve městě, kde je klid a bezpečno, kde jsou dobré možnosti základního a středního vzdělání, sportování, kulturního vyžití a mnohých zájmových aktivit.
Ve městě, kde ráda pracuji ve zdravotnictví, a právě této oblasti bych velmi ráda pomohla dostat se na vyšší úroveň dostupnosti základní lékařské péče pro každého z nás.

3. MUDr. Karel Pěkný

zubní lékař

Ve Vlašimi jsem se narodil, prožil dětství i studentská léta na střední škole. V roce 1994 jsem otevřel ve staré poliklinice soukromou zubní praxi a o dva roky později i zubní laboratoř. V současné době zajišťujeme kompletní zubní péči pro 1900 pacientů.
Vlašim je můj domov a zajímá mě, jaká je nyní i jaká bude její budoucnost. Proto jsem v roce 2006 vstoupil do komunální politiky s cílem podílet se na rozvoji města a podpořit Luďka a jeho tým v započaté práci, která byla vidět. Doufám, že občané sdílí můj názor, že se ta práce daří a Vlašim se v posledních letech mění v opravdu pěkné město.

4. Mgr. Olga Šťastná

ředitelka ZŠ Sídliště

Vlašim je pro mne dnes už srdeční záležitost. Mám tu svoji rodinu, resp. část, protože naši synové sem
v současnosti dojíždějí pracovat do ordinace, dále práci, která mne stále baví a naplňuje, ale také přátele. Je to klidné město, má spoustu pozitiv. Především zámecký park, který je dostupný z centra města – mladým rodinám s dětmi i mobilním seniorům. Obyvatelé musí ocenit širokou nabídku sportovního a kulturního vyžití. Máme areál „Na Lukách, kulturní dům i zrekonstruované stálé kino. Je zde dopravní dostupnost, zdravotnické zázemí převážně koncentrované do polikliniky a tím dostupné nejen pro Vlašimáky. Solidní nabídky pracovních příležitostí, minimální nezaměstnanost. Pochopitelně, že středem mého zájmu je školství a s tím spojené vzdělávání naší mládeže. Je dobré, že stranou nezůstávají ani alternativní metody výuky. Je nepopiratelným faktem, že v průběhu posledních několika let se podařilo zrekonstruovat školská zařízení, jejichž zřizovatelem je město a to díky využívání evropských dotací se spoluúčastí města. Tím pádem jsou tyto školy moderně vybavené a na velmi dobré úrovni.
Je to město, kde se cítím bezpečně, protože je to jedna z priorit města. V neposlední řadě jsou tady fajn lidi, kteří mají zájem o dění ve svém městě a objektivně umí posoudit, kam Vlašim směřuje.

5. Markéta Pytlíková

ředitelka KD Blaník

Vlašim je prostě „moje“ město, na které nedám dopustit. Má určitě nějaké nedostatky a stále je co zlepšovat, ale když tu člověk žije tak dlouho, tak si ho prostě musí zamilovat. Mám ráda i svou práci. Když jdou lidi z divadla nebo z jiné kulturní akce spokojeni, hřeje to u srdce a dává to pracovní motivaci do dalších dnů.
Hodně se toho ve Vlašimi v posledních letech změnilo a věřím, že tento trend bude pokračovat a my na „kulturáku“ budeme nadále přinášet Vlašimákům radost a potěšení.

6. Petr Blabol

správce zámeckého parku

Vlašim, město se svoji vybaveností, školstvím, kulturou, možnostmi pro sportovní vyžití a spolkovou činnost je, spolu s okolní přírodou, vynikajícím místem k životu napříč generacemi. Řadu let se v našem městě starám o zámecký park a díky pochopení zastupitelstva a vedení města, ale zejména úspěšnému získávání dotací, úroveň této kulturní památky roste. Je pro mě velkým potěšením spolupodílet se na rozvoji Vlašimi.
Každoročně navštívím v naší vlasti formou cykloturistiky řadu měst naší vlasti. V mnoha z nich probíhají také úspěšné změny, ne však v takové míře jako u nás. Je to pěkný pocit, když se pak vracím z ciziny nebo z tuzemské dovolené a na obzoru se vyhoupne silueta Blaníku, protože pak vím, že jsem za chvíli zase DOMA.

7. Mgr. Alena Matějovská

ředitelka MŠ Velíšská

S Vlašimí je spojen zatím můj celý osobní i pracovní život. Narodila jsem se zde, chodila do školy, mám zde spoustu přátel, kamarádů, svou rodinu a zaměstnání v mateřské škole, které mne inspiruje a posouvá dál nejen
v oblasti profesní. Školství mi přirostlo k srdci a již od mládí jsem se zapojovala do vedení různých dětských zájmových kroužků, ale i do lektorování aerobiku a věřím, že jsem několik dětí a žen ve Vlašimi přivedla ke sportu a lásce k pohybu. Vždyť lekce Zumby byly s nimi úžasné.
Vlašim je město a místo, které nám leckdo může závidět. Máme tady školky, školy, sportoviště, kulturní vyžití, zámecký park a mnohé další, co občan potřebuje ke spokojenému zázemí pro svůj život. Je to město, které reaguje na změny, stále se rozvíjí a přitom je poklidné a bezpečné. Ale samozřejmě člověk by neměl být nikdy zcela spokojen.
Určitě je v mnoha oblastech co zlepšovat. Ráda bych byla těmto změnám k lepšímu nápomocna.

8. Mgr. Radovan Cáder

ředitel Muzea Podblanicka

Město Vlašim je pro mě velmi příjemným místem pro život, protože kombinuje v tom správném poměru výhody městského života s poklidem a půvaby podblanického venkova. Svým obyvatelům skýtá dobrou občanskou vybavenost i řadu příležitostí pro kulturní, sportovní a další volnočasové aktivity. Vlašimský zámek a zámecký park jsou naší úžasnou přírodní oázou klidu a vyhledávaným lákadlem pro návštěvníky našeho regionu.
Je dobře, že využíváme a i v budoucnu budeme využívat tento velký potenciál a děláme vše pro to, aby Vlašim stále byla městem, kde je příjemné žít a kam je krásné se ze svých cest vracet.

9. Mgr. Petr Jíša

ředitel ZŠ Vorlina

Ačkoli jsem ve Vlašimi nevyrůstal, vnímal jsem ji vždy jako nedílnou součást svého rodného kraje. Když jsme se s manželkou rozhodovali, kde budou vyrůstat naše děti, bylo toto město jasnou volbou. Postupem času nám Vlašim přirostla k srdci.
Zákoutí vlašimského parku, zámek a staré nevzhledné lokality rychle se měnící v krásná a zajímavá místa v samotném městě – to jsou prvky, které s hrdostí a potěšením představujeme našim přátelům a příbuzným. Jejich upřímné pozitivní a obdivné reakce jsou nám důkazem toho, že jsme si zvolili nejlepší místo pro život.

10. Luděk Janko

ředitel sport. zařízení města

Když se řekne Vlašim, tak je to především moje rodné město, město kde jsem chodil do školky, do školy, zažil první průšvihy, první prohry, ale i vítězství a spousty radostných chvil, město kde jsem se oženil, kde pracuji, kde vyrůstají a žijí moje děti, město kde mám spousty kamarádů, známých a kde jsem prostě šťastný.
Za nic bych neměnil! A jsem rád, že tomu městu, které mi vytváří skvělé podmínky k životu pro mě i mou rodinu, mohu nyní svou prací alespoň něco vracet.

11. Pavla Homolková

ředitelka MěDDM Vlašim

Vlašim je krásné a malebné město, ve kterém jsem se narodila a prožila většinu života. Během posledních let zaznamenala Vlašim jako město velký pokrok. Můj pracovní život je pevně spojený s tímto městem, protože je málo dětí, které by neprošly kroužky v našem „domečku“. Práce mě těší, bydlí se mi ve Vlašimi dobře a jsem tu moc ráda. I proto, že zde mám prakticky všechny služby a instituce, které k životu potřebuji.

12. Bc. Jana Martínková

ředitelka MŠ Vorlina

Jestli je na světě místo, které mám nejradši a kam se ráda vracím, je to právě moje rodné město Vlašim. Tam, kde mám rodinu, kde se potkávám s přáteli, se známými, se kterými jsem prožila spoustu krásných chvil, ať už jako pedagog v mateřské škole nebo jako vedoucí na táboře. Tam prostě patřím! A když s odstupem času vidím, co všechno se ve městě změnilo, jak město vzkvétá, jsem jednoduše ráda, že je tu i moje místo.
Moc mě těší, že i já můžu trochu ovlivnit, aby tu lidé rádi žili a aby se sem rádi vraceli.

13. MVDr. Zdeněk Císař

úřední veterinární lékař

Ač jsem rodilý Vlašimák, do Vlašimi jsem se natrvalo vrátil ve svých 27 letech.
Co říci o městě, ve kterém žiji 35 let? Začnu školstvím, které je na vysoké úrovni. Ať předškolní zařízení, základní nebo střední školy. Připravily výborně naše děti na vysokoškolské studium. I možnosti sportovního, kulturního a zájmového vyžití jsou na město velikosti Vlašimi víc než dobré. Nádherný anglický park a zámek, skvosty, které s hrdostí ukazuji „přespolním“ přátelům, v blízkém okolí zajímavá krajina a nádherná příroda. Prostě ve Vlašimi je krásné žití.
Nicméně jsou i věci, které se dají zkvalitňovat a vylepšovat. I to je, vedle záměru pomoci tomuto týmu v jeho nelehké práci, jeden z důvodů, proč vstupuji do dění v komunální sféře politiky.

14. Mgr. Rudolf Jánošík

zástupce ředitele Gymnázia

Vlašim – moje město, můj domov. Význam těchto slov si člověk uvědomí teprve tehdy, když žije několik let v zahraničí.
Ve Vlašimi jsem se narodil, vyrůstal, chodil na základní školu a poté na gymnázium. Vystudoval jsem geografii, proto jsem celý život toužil poznat jiné země, nová místa a žít v zahraničí. To se mi splnilo, žil jsem několik let daleko od domova. Teprve tam jsem zjistil, jak moc mi chybí moje země, moje město, můj domov, moji blízcí a moji přátelé.
Po letech jsem se tedy domů do Vlašimi vrátil a byl jsem překvapen, jak moc se moje město změnilo. Z města šedivého vyrostlo krásné město plné zeleně s novými náměstími, udržovaným zámeckým parkem, rekonstruovanými školami a novým sportovním areálem. Uvědomil jsem si, že zde máme vše, co potřebujeme ke spokojenému životu – práci, obchody, lékaře, školky a školy, sport, kulturu, park, zámek a krásnou přírodu. Našel jsem si práci na gymnáziu, práci, která mne naplňuje a přináší radost.
Vlašim je zkrátka můj domov.

15. Mgr. Jitka Fialová

ředitelka Spolkového domu

Když se zamyslím, co pro mě Vlašim znamená, napadne mě jednoduchá věc. Dobré místo k životu. Ve Vlašimi se mi totiž opravdu dobře žije. Mám zde svou rodinu, své přátele, jsem ve Vlašimi prostě doma. Líbí se mi, že nabízí výhody moderního města, zároveň však možnosti pobýt v přírodě, ať už při procházkách v parku, podél řeky Blanice či v nově vybudované cestě v Orlinském údolí.
Líbí se mi, jak se za poslední léta Vlašim změnila. Kolik se toho podařilo vybudovat a opravit. Je skvělé, jak pestré kulturní a sportovní vyžití nabízí svým občanům i to, jak bohatý má spolkový život.
Vlašim mi za ty roky, co v ní žiji, přirostla k srdci, a proto bych se i já ráda podílela na jejím dalším rozvoji.

16. Ing. Martin Svoboda

předseda a trenér Atletika Vlašim

Přistěhoval jsem se do Vlašimi jako malý kluk, prožil jsem zde dětství, mládí a většinu svého života. Vychoval jsem tu své dvě dětí a mohu tak s klidným srdcem řící, že jde o město, které je nedílnou součástí našich životů.
Celý život se pohybuji ve sportu, a i zde cítím podporu města pro rozvoj mladých sportovců. Ve městě se snoubí historie a současnost nejen ve sportu, ale i v kultuře, školství a dalších odvětvích. Celý život ve městě i pracuji a nikdy jsem ani na chvilku nepocítil potřebu něco měnit.
Již mnoho let vedu ve Vlašimi atletický oddíl, jehož úspěchy na republikové úrovni by nebyly možné bez podpory města. Proto jsem kývl na nabídku pana starosty zkusit ještě i práci pro město. Snad budu schopen něco svou prací městu také odvézt, tak aby se rozvíjelo i nadále tím správným směrem.

17. Evžen Reitschlager

jednatel firmy Metalkov

Jako vlašimskému patriotovi mi není lhostejné dění v našem městě. Prožil jsem zde celý svůj život. Nejsem sice žádný velký pamětník, ale dovolím si tvrdit, že pokud za posledních 50 let došlo ke zlepšení kvality žití ve Vlašimi, bylo to v posledních 20 letech.
Jsem hrdý a pyšný zároveň, když moji obchodní partneři či přátelé, kteří v posledních letech přijeli do Vlašimi, skládají poklonu k proměně samotného města, parku, sportovních areálů a okolí. Mnoho se v poslední době udělalo, mnoho se toho ještě udělat musí. Proto kandiduji a svojí kandidaturou vyjadřuji souhlas s tím, jak je naše město vedeno.
Vlašim je krásné místo na žití a budu se snažit, aby to platilo i v budoucnu.

18. Zdeněk Matoušek

provozovatel pensionu Silvie

Ve Vlašimi žiji již 30 let. Město se postupně mění a ty změny jsou veskrze pozitivní. Hlavně v posledních letech se zde udělalo mnoho práce. Sedmnáctým rokem provozuji restauraci a pension. Vím proto moc dobře, jaké úsilí, kolik práce a starostí stojí za projekty, které se zde realizují.
Mám radost, že se k nám vracejí hosté z Čech i ciziny, kterým Vlašim učarovala a velmi si ji oblíbili. Přál bych si, abychom na své město byli pyšní i my Vlašimáci. Věřte, že ne všude je tak dobré místo pro poklidný život.

19. Tomáš Černý

Inženýr, činnost ve výstavbě

Ve Vlašimi jsem se sice narodil, ale do roku 1995 jsem žil v Lokti. Tehdy jsem nastoupil na stavební odbor městského úřadu. V hlavě mi utkvěla drobná příhoda stará možná 15 let, kdy jsem se bavil se starostou Jeništou a říkal jsem mu, že jedu domů. On se ptal: „Kam domů?“ Moje odpověď zněla: „No přece do Lokte.“ A jeho námitku si pamatuju dodnes: “Ale ty jsi přece doma tady ve Vlašimi!“ Tehdy jsem to tak ještě necítil a určitě jsem ho trochu zklamal.
Uplynulo mnoho let, hodně věcí se ve městě změnilo a kdyby se mě zeptal dnes, řekl bych: „Ano, tady ve Vlašimi jsem opravdu DOMA.“

20. Dana Bayerová

učitelka ZŠ Sídliště

Ve Vlašimi žiju celý svůj život. Ten je spojen s místním školstvím a stolním tenisem. Reprezentovala jsem naši zem a měla nabídky z mnoha předních českých i slovenských klubů. Zůstala jsem vlašimskému klubu věrná vlastně až do současnosti. Tyto své sportovní i lidské zkušenosti se nyní snažím předávat mladé generaci ve škole i ve sportovní hale.
Jsem tady spokojená, protože žiju v hezkém, klidném městě a mám práci, která mě baví.

21. Milan Kuklík

stavební technik a fotbalový funkcionář

Ve Vlašimi žiju od narození a je to pro mě pěkné a zajímavé město. Pěkné pro život můj, mé rodiny a nejbližších, zajímavé z hlediska mé profese. Jsem rád, že je zde spousta míst, kde je můj nápad nebo myšlenka uvedena do stavební realizace. Podílel jsem se na mnoha stavbách ve městě, od projektu počínaje přes řízení stavby až po kolaudaci. A upřímně, mám z toho dobrý pocit.
V posledních letech jsem se také zapojil do řízení fotbalového klubu, který jsme s kolegy vytáhli do II. ligy, což je pro Vlašim skvělá vizitka. Věřím, že se naše město bude i nadále rozvíjet, jako tomu bylo v posledních letech.

Tvoříme dobré místo pro život. Takový tým se nemění! Volba pro město Vlašim kandidátka č. 1